pope

Diecezja Poznańska

XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

  

1 maja 2022 r. rozpocznie się

XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

pod hasłem:

Jezus stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam. (Łk 24,36)

PLAKAT XIV tydzien biblijny

 

 Inauguracji Tygodnia Biblijnego w Niedzielę Biblijną - 1 maja br. towarzyszyć będzie

Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Łukasza nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest Sakramentowi Eucharystii. Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

"Posłani w pokoju Chrystusa".