pope

Diecezja Poznańska

XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

23 kwietnia 2023 r. Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II inicjuje XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny z tematem przewodnim „Wierzę w Kościół Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!”, który zaczyna się w Niedzielę Biblijną Siódmym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego pod hasłem „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga?” (1Kor 11,22). Do wspólnej lektury proponowane są fragmenty Ewangelii św. Jana nawiązujące do Kościoła: Modlitwa Arcykapłańska Pana Jezusa w J 17,14-26, w której modli się On za uczniów i przyszły Kościół; posłanie uczniów w Duchu Świętym w J 20,19-23 i nauka Pana Jezusa o konieczności zjednoczenia z Nim w J 15,1-5.

Tydzień Biblijny jest organizowany przez Dzieło Biblijne od 2008 r. Jego celem jest odkrywanie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu każdego z nas. Słowa Bożego, które wciąż umacnia naszą wiarę.

PLAKAT XIV tydzien biblijny          PLAKAT siodme czytanie Pisma sw