Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VIII, 2021/2022

Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VIII, pt: „Posłani pokoju Chrystusa” na podstawie Ewangelii według św. Łukasza, w roku szkolnym 2021/2022

 Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II
w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej.

 

R E G U L A M I N

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Cel konkursu:

-  Wdrażanie w lekturę Pisma św. i zachęcenie do pogłębienia jego znajomości

- Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej

-  Stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień

- Promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują 

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas od V do VIII Diecezji Rzeszowskiej w znacznej mierze pokrywającej się terytorialnie z Województwem Podkarpackim oraz obejmującej część Województwa Małopolskiego.

 • § 2

Etapy konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
 • etap szkolny
 • rejonowy,
 • etap diecezjalny
 1. Na etapie szkolnym obowiązuje znajomość następujących fragmentów:

1,26-38; 2,8-20; 2,41-52; 3,1-9; 4,14-30; 5,27-32; 6,12-16; 6,20-30; 7,11-17; 7,24-30; 9,1-6.10-11; 9,28-36; 10,2-12; 17-20; 11,1-4; 12,41-48; 13,22-30; 14,15-27; 17,22-37; 18,15-23; 19,1-10; 21,12-19; 22,14-20; 23,39-43; 24,44-49.

Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru oraz test uzupełnień.

 1. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego kwalifikuje się po 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły pod warunkiem uzyskania przez nich minimum 60 procent maksymalnej liczby punktów.

W razie zdobycia przez kilku konkursowiczów tej samej ilości punktów, a w wyniku tego liczba dzieci, które osiągnęły największą ilość punktów przekracza ustaloną w regulaminie konkursu, należy we własnym zakresie dokonać rozstrzygnięcia (np. poprzez konkurs ustny) tak by do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych uczniów.

Komisja konkursowa posiada dodatkową pulę miejsc. Może je rozdzielić pomiędzy uczestników, którzy w skali diecezji osiągnęli największą liczbę punktów, a bezpośrednio nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

Z etapu rejonowego do diecezjalnego kwalifikuje się 70 najlepszych uczniów w skali diecezji.

 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

- Etap rejonowy - zostanie przeprowadzony w każdej szkole, której uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

- Etap diecezjalny – zostanie przeprowadzony poprzez platformę internetową lub w jednym wskazanym przez Organizatora Konkursu miejscu.

 1. O kolejności miejsc w konkursie na etapie rejonowym i w finale diecezjalnym decyduje ilość zdobytych punktów.

 § 3

 Literatura obowiązkowa:

 1. Zakres materiału: Ewangelia według św. Łukasza

Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie Biblii Tysiąclecia wyd. V.

 1. Wymagania na poszczególne etapy:

- Na etapie rejonowym obowiązuje znajomość następujących fragmentów:

  - Na etapie diecezjalnym obowiązuje znajomość całej Ewangelii według św. Łukasza, bez wstępu i przypisów.

 § 4

Termin konkursu

 1. Pytania konkursowe na etap rejonowy zostaną przesłane na adres mailowy szkoły biorącej udział w konkursie w dniu odbywania się Konkursu.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach:
 • Zgłoszenie do Konkursu do 31 grudnia 2022 r. (poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Etap szkolny: 9 lutego 2022 r. (wysłanie wyników do 10 lutego 2022 r.)
 • etap rejonowy: 30.03.2022 r.
 • finał diecezjalny: 29.04.2022 r.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej z etapu rejonowego przesyła protokół z wynikami w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1).

Prace konkursowe z etapu rejonowego pozostają do wglądu u Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej do dnia 27.04.2022 r.

   & 5

Komisje konkursowe

 1. Rejonowe Komisje Konkursowe tworzą: Katecheta uczniów, którzy biorą udział w konkursie na etapie rejonowym oraz Dwie Osoby wskazane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w której odbywa się Konkurs Rejonowy. Przewodniczącym Komisji jest Katecheta, odpowiadający za etap rejonowy.
 2. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.
 • § 6

Nagrody

 1. Diecezjalna Komisja Konkursowa wszystkim finalistom przyznaje dyplomy, a laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Laureatów tworzy 10 najlepszych uczniów na etapie diecezjalnym (miejsca od I do III – kategoria „zwycięzcy”, miejsca od IV do X – kategoria „wyróżnieni”).

 § 7

Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do udziału w konkursie.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na internetowej stronie Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) oraz Internetowej stronie Diecezji Rzeszowskiej.
 6. Załączniki: Wzór protokołu

Informacji na temat Konkursu udziela ks. M. Dzik

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.