Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych, kl. od V do VIII w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VIII, Pt: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” na podstawie Ewangelii według św. Marka, w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej. Możliwy patronat Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej.

 

      R E G U L A M I N

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Cel konkursu:

-  Wdrażanie w lekturę Pisma św. i zachęcenie do pogłębienia jego znajomości pod kątem umiejętności budowania wspólnoty rodzinnej,

- Pogłębienie relacji społecznych poprzez pomoc rodziny w przygotowaniu do zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej, potrzebnej w Konkursie,

-  Stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,

- Promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują. 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od V do VIII Diecezji Rzeszowskiej, ponieważ jednakże posiada rangę Konkursu Wojewódzkiego mogą brać w nim udział dzieci ze szkół znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego oraz Małopolskiego, w tym ostatnim wypadku, jeśli terytorialnie znajdują się na terenie Diecezji Rzeszowskiej.

 

§ 2

Etapy konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
 • etap szkolny
 • rejonowy,
 • etap diecezjalny
 1. Na etapie szkolnym obowiązuje znajomość następujących fragmentów: 1,14-45; 2,13-28; 3,13-19; 4,35-41; 5,21-24; 35-43; 6,7-13; 8,27-38; 9,1-13; 10,13-16; 10,35-40; 11,1-11; 13,9-13; 14,12-52; 15,33-47; 16,1-20.

- Na etapie rejonowym obowiązuje znajomość następujących fragmentów: Zostaną podane po zakończeniu etapu szkolnego.

 - Na etapie diecezjalnym obowiązuje znajomość całej Ewangelii według św. Marka, plus wstęp do Ewangelii św. Marka.

- Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru oraz test uzupełnień.

 1. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego kwalifikuje się po 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły pod warunkiem uzyskania przez nich minimum 60 procent maksymalnej liczby punktów.

W razie zdobycia przez kilku konkursowiczów tej samej ilości punktów, a w wyniku tego liczba dzieci, które osiągnęły największą ilość punktów przekracza ustaloną w regulaminie konkursu liczbę 3 uczniów, należy we własnym zakresie dokonać rozstrzygnięcia (np. poprzez konkurs ustny) tak by do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych uczniów.

Komisja konkursowa posiada dodatkową pulę miejsc. Może je rozdzielić pomiędzy uczestników, którzy w skali Diecezji (Województwa) osiągnęli największą liczbę punktów, a bezpośrednio nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

Z etapu rejonowego do diecezjalnego kwalifikuje się 70 najlepszych uczniów w skali diecezji.

 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

- Etap szkolny – w każdej szkole, która zgłosiła się do Konkursu

- Etap rejonowy - zostanie przeprowadzony w każdej szkole, której uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego lub w rejonie skupiającym kilka szkół.

- Etap diecezjalny – zostanie przeprowadzony poprzez platformę internetową lub w jednym wskazanym przez Organizatora Konkursu miejscu.

 1. O kolejności miejsc w konkursie na etapie rejonowym i w finale diecezjalnym decyduje ilość zdobytych punktów.

 

§ 3

 

Literatura obowiązkowa:

 1. Zakres materiału: Ewangelia według św. Marka

Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie Biblii Tysiąclecia wyd. V.

 

§ 4

 Termin konkursu

 1. Pytania konkursowe na etap rejonowy zostaną przesłane na adres mailowy szkoły biorącej udział w konkursie w dniu odbywania się Konkursu.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach:
 • Zgłoszenie do Konkursu do dnia 30 listopada 2023r. poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy przesłać skan zgłoszenia podpisanego przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej biorącej udział w Konkursie.
 • Etap szkolny: 6 marca 2024r.
 • etap rejonowy: 17 kwietnia 2024r.
 • finał diecezjalny: 28 maja 2024r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej z etapu rejonowego przesyła protokół z wynikami w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz na podany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przysłane wyniki po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Prace konkursowe z etapu rejonowego pozostają do wglądu u Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej do dnia 27 maja 2024r.

 

 & 5

Komisje konkursowe

 1. Zarówno Szkolne jak i Rejonowe Komisje Konkursowe tworzą: Katecheta uczniów, którzy biorą udział w konkursie na etapie szkolnym i rejonowym lub wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel oraz Dwie Osoby wskazane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w której odbywa się Konkurs Rejonowy. Przewodniczącym Komisji jest Katecheta, lub wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel lub wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel odpowiadający za etap szkolny i rejonowy.
 2. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

 

§ 6

Nagrody

 1. Diecezjalna Komisja Konkursowa wszystkim finalistom przyznaje dyplomy, a laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Laureatów tworzy 10 najlepszych uczniów na etapie diecezjalnym (miejsca od I do III – kategoria „zwycięzcy”, miejsca od IV do X – kategoria „wyróżnieni”).

 

§ 7

Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do udziału w konkursie.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na internetowej stronie Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) oraz Internetowej stronie Diecezji Rzeszowskiej.
 6. Załączniki: Karta zgłoszeniowa, Wzór protokołu, Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) – zostaną wysłane pocztą do szkół biorących udział w Konkursie.

Informacji na temat Konkursu udziela ks. Marek Dzik, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.