pope

Diecezja Wrocławska

LUMEN VITAE - czwartkowe spotkania z Biblią

Celem katolickiej Inicjatywy biblijnej LUMEN VITAE jest promocja lektury i interpretacji Pisma Świętego oraz ewangelizacja. Spotykamy się we Wrocławiu dwa razy w miesiącu, zawsze w czwartek.

Na Eucharystię zapraszamy do kościoła św. Piotra i Pawła przy Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4 (Wrocław), o godz. 18.30. Przed każdą Mszą jest okazja do wysłuchania kilkuminutowej prelekcji, która wprowadza w obrzędy liturgiczne.

Na konferencje biblijne zapraszamy do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1 a (stojąc twarzą do głównych drzwi katedry, kieruj się na prawo), również o godz. 18.30. Omawianie Pisma Świętego rozpoczęliśmy od czwartej, zgodnie z kolejnością kanoniczną i chronologiczną, Ewangelii – autorstwa św. Jana. Uczestnicy zapragnęli bowiem zgłębić jej przebogatą, niekiedy tajemniczą symbolikę. 

Kiedy Jezus odchodził z tego świata do Ojca, powiedział: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Wobec tego, każde z czwartkowych spotkań rozpoczyna się świadectwem. Bóg naprawdę zmienia ludzkie życie! Jego słowo dodaje mocy i staje się światłem.

Zapraszamy!

Więcej informacji, harmonogram spotkań oraz nagrania z dotychczasowych konferencji Biblijnych i Eucharystycznych i świadectw na stronie:

https://lumenvitae.pl/

https://mariuszrosik.pl/