Sprawozdanie z Warsztatów (1)

Giovanni BattistaTiepolo, Trzej Aniołowie ukazujący sie Abrahamowi, 1726-29, Pałac Arcybiskupi, Udine. Pobrano ze stron: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/tiepolo/tiepolo3.jpg Wierzyć jak Abraham

warsztaty biblijno-katechetyczne

w Krakowie

W dniach 12 i 13 stycznia br. studenci, katecheci oraz animatorzy biblijni uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny WT PAT we współpracy z Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II. Warto zaznaczyć, że Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny od początku istnienia Dzieła Biblijnego (2005 r.) aktywnie włącza się w jego działalność.

Na uroczystą inaugurację tej współpracy i rozpoczęcie warsztatów przybyli: bp Józef Guzdek, ks. prof. Stanisław Hałas, prodziekan WT PAT, członek Zarządu Dzieła Biblijnego, ks. dr Bogdan Zbroja, moderator Dzieła Biblijnego w archidiecezji krakowskiej.

Celem warsztatów, prowadzonych przez ks. dr Wojciecha Pikora, biblistę z KUL, było wdrożenie w metodę narracyjną i zdobycie umiejętności stosowania jej w rozumieniu i wyjaśnianiu Biblii. Warsztaty oprócz elementu teoretyczno-praktycznego, miały wymiar formacyjny. Program obejmował teoretyczne wprowadzenie w metodę narratywną, pracę w zespołach, praktyczne zastosowanie tej metody do interpretacji tekstów biblijnych o Abrahamie. Pogłębieniem przeżywanych treści była medytacja: „Trójca Święta Rublowa – czytać Abrahama obrazem” oraz pochylanie się nad interpretacją Jana Pawła II, czytającego Abrahama w Tryptyku Rzymskim.

Biorąc pod uwagę wnioski uczestników warsztaty spełniły swoją rolę – zafascynowały odkrywaniem Biblii metodą narratywną. Metoda ta z pewnością stanowi doskonały punkt wyjścia do pracy z Biblią na katechezie a katecheci przekonali się, że praca z Pismem Świętym na lekcji jest możliwa i można ją przeprowadzić atrakcyjnie. Warsztaty pokazały, iż metoda narratywna nie pozwala popaść w swoistą rutynę czytania Biblii, uczy pogłębionego indywidualnego studium Pisma Świętego i stanowi cenną pomoc w przygotowaniu medytacji Słowa.

Organizatorom gratulujemy udanej inicjatywy i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne warsztaty. Jak zauważyła s. dr Emmanuela Klich OSU, dyrektor Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego oraz moderator Dzieła Biblijnego, „inicjatywa ta może być inspiracją, aby zapoczątkować w poszczególnych diecezjach tworzenie szkół biblijnych dla katechetów i animatorów biblijnych wspólnot”.

Mirosława Bodak