Homilia na Uroczystość Bożego Ciała "A" (19.06.2014)

Ks. Krzysztof Bardski

Znak czułej obecności Boga

1. Jezusowa rewolucja czułości

Papież Franciszek tak często przypomina nam o potrzebie bliskości, czułości, wrażliwości jednych na drugich. W swojej adhortacji Evangelii gaudium pisze nawet o rewolucji czułości!

Pierwszy wzór i zachętę do rewolucji czułości dał nam sam Jezus Chrystus. Najpierw wówczas, gdy z miłości do nas stał się człowiekiem. Następnie, gdy z tej samej miłości pozostawił nam swoje Ciało do spożywania.

Poprzez tajemnicę Eucharystii Jezus staje nie tylko obok nas, przy nas, ale przychodzi do naszego wnętrza. Przychodzi fizycznie, gdy spożywamy jego Ciało. O ileż ważniejsze jest jednak Jego duchowe przyjście, gdy przyjmujemy Go nie tylko w komunii świętej, ale gdy przyjmujemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela.

2. Corpus Christi

Łacińska nazwa dzisiejszego święta – Corpus Christi – lepiej od polskiej oddaje jego istotę. Obchodzimy bowiem nie tylko uroczystość Bożego Ciała, ale Ciała Zmartwychwstałego i Uwielbionego Chrystusa, w całości obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Przecież w Eucharystii przyjmujemy nie tylko bóstwo Chrystusa, ale Jego całego – Boga i człowieka zarazem. Niosąc w procesji Najświętszy Sakrament, sypiąc przed nim kwiaty, klękając i wielbiąc Go, równocześnie uwielbiamy pełnię człowieczeństwa, jaka objawiła się w Jezusie Chrystusie.

Czy dzisiejsza uroczystość nie jest również świętem pełnego, pięknego i autentycznego człowieczeństwa, którym sam Bóg nie pogardził, przyjmując ludzkie ciało?

3. Chrystus na ulicach naszych miast

Procesja Bożego Ciała przypomina nam o obecności Jezusa pośród nas. Oczywiście w pierwszym rzędzie jest to obecność Eucharystyczna. Najważniejszym elementem procesji jest Hostia niesiona przez kapłana w monstrancji.

Pamiętajmy jednak, że ta Boża Obecność nie ogranicza się do sakramentalnego znaku Chleba. Jezus przemierza ulice naszych miast również w misterium Kościoła. Rozmodlony i śpiewający tłum – to też Jezus Chrystus, Jego Mistyczne Ciało.

No i oczywiście Jego obecność w Słowie. Aż czterokrotnie odczytywany jest tekst Ewangelii przy poszczególnych ołtarzach, przy których zatrzymuje się procesja. Rozbrzmiewające i zapadające w serca słowa Pisma Świętego – to też duchowy pokarm, Ciało Chrystusa, którym On sam nas karmi.