Modlitwy

Modlitwy

przed i po czytaniu

Ewangelii św.

zalecone przez papieża Benedykta XV

Przed czytaniem:

Ojcze nasz...

O Jezu, światło prawdziwe, który oświecasz każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi, wyznajemy i wierzymy, żeś Ty Syn Boży, którego Bóg Ojciec zesłał na ziemię, dając nam Ciebie za Mistrza. Tyś nas nauczał prawdy. Żywotem i Duchem są słowa Twoje. Ale któż z nas jest godzien otworzyć Ewangelię i przeniknąć jej głębię? Ty sam, Panie Jezu Chryste, któryś umarł na nas na krzyżu i odkupiłeś nas krwią Swoją, możesz to uczynić. Racz więc, Panie, dać nam tę łaskę, żebyśmy mogli poznać w Duchu Kościoła świętego te wielkie prawdy w Ewangelii ludziom podane. Otwórz przed nami skarby mądrości i umiejętności Bożej zawarte w księdze Twojej. Spraw, żeby słowo Twoje przenikając duszę oświecało i uświęcało życie nasze, dopóki nie wejdziemy do nieba, gdzie Ty żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

O Jezu Mistrzu, drogo, prawdo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.

Po czytaniu:

Ojcze nasz...

O Boski Mistrzu, któryś się objawił światu, żeby nas nauczyć i w tym doczsnym życiu w prawdziwej sprawiedliwości i pobożności zachować, wyzwól nas od wszelkiej nieprawości i żądz ziemskich, a racz nas, Panie, odnowić na duszy, żebyśmy mogli naśladować Ciebie, któryś z miłości dla nas człowiekiem się stał i mieszkałeś między nami. Amen.

O Jezu Mistrzu, drogo, prawdo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.