Wiara działa przez miłość (Ga 5,3-6)

Tekst grecki i polski

3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν   3 I raz jeszcze oświadczam  
παντὶ ἀνθρώπῳ  każdemu człowiekowi, 
περιτεμνομένῳ  który poddaje się obrzezaniu: 
ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν  jest on zobowiązany 
ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι  zachować wszystkie przepisy Prawa. 
4 κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ  4 Zerwaliście z Chrystusem 
οἵτινες  wszyscy, którzy 
ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε  szukacie usprawiedliwienia w Prawie; 
τῆς χάριτος ἐξεπέσατε  wypadliście z łaski. 
5 ἡμεῖς γὰρ πνεύματι  5 My zaś z pomocą Ducha 
ἐκ πίστεως ἐλπίδα  dzięki wierze spodziewanej 
δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα  wyczekujemy sprawiedliwości.  
6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ  6 Albowiem w Chrystusie Jezusie 
οὔτε περιτομή  ani obrzezanie 
τι ἰσχύει  nie ma żadnego znaczenia, 
οὔτε ἀκροβυστία  ani jego brak, 
ἀλλὰ πίστις  tylko wiara, 
δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη  która działa przez miłość. 

 

Biblię Biblią wyjaśniać

  • 1Kor 7,17-20: „Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania; jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie poddaje obrzezaniu. Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych. Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany”.
  • Ga 3,27-28: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”. 
  • Jk 2,20-26: „Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków”.

 

Biblia w sztuce

 

Heinrich Maria von Hess, Miłość, wiara, nadzieja (1819), Государственный Эрмитаж, public domain