Komentarze do czytań - XIV Niedziela zw. "C" (8.07.2007)

Królestwo Boże jest blisko

Iz 66,10-14c; Ps 66; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20

Czym jest Boże Królestwo? Izraelici podczas swej długiej historii ogłaszali panowanie Boga w ich narodzie. Rozumieli jednak częstokroć to królowanie w niedoskonałych kategoriach, opartych na obrazach ziemskich królestw. Królowanie Boga, które w pełni objawiło się w krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa jest wielką tajemnicą. Kto stara się pogłębiać swą więź z Panem, staje się zwiastunem Jego Królestwa...

Pierwsze Czytanie

Wezwanie, jakie prorok Izajasz kieruje do mieszkańców Jerozolimy stanowi obrazowe zaproszenie do wielkiej radości. Miasto Święte znów ma przeżywać czasy świetności. Dla Izraelitów Jerozolima stanowiła niejako tron i miejsce panowania samego Boga. Objawienie się Jego mocy i królowania ma się więc wyrazić w nowej świetności miasta Boga. Bóg, który jest dawcą pokoju sprawi, że Jerozolima stanie się znów miejscem szczęścia, bezpieczeństwa i obfitości, co wyraża obraz matczynej czułości.

Drugie Czytanie

 

Najwyższą wartością i godnością w oczach Świętego Pawła okazuje się jego więź z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. Wobec tego przestają odgrywać rolę zewnętrzne znaki wybrania, jakim było obrzezanie. Królowanie Chrystusa, które objawiło się w Jego zwycięstwie na drzewie krzyża, objawia się nadal w członkach Jego Kościoła. Przyjęcie łaski Chrystusa stało się centrum życia Apostoła Narodów.

Ewangelia

Apostoł Jezusa jest posłany, aby nieść dobrą nowinę, którą jest bliskość Bożego Królestwa. Ich zadaniem jest przygotować ludzi na przyjęcie Tego, który to Królestwo przynosi i realizuje. Posłaniec działa w imieniu swego Pana. Dlatego uczniowie również doświadczą wielu przeciwności, jednak moc, która otrzymają pozwoli im nieść Bożą miłość we wszystkie przestrzenie ludzkiej biedy i cierpienia, zwyciężać podstępy złego ducha. Ci, którzy otwierają się na łaskę wiary, doświadczają w swoim życiu zwycięstwa pokornego Króla. Apostołowanie jest również łaską dla samych głosicieli. Mogą doświadczyć bardzo konkretnie mocy Boga, która działa poprzez słabych ludzi.

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM