komentarze do czytań - XX Niedziela zw. "C" (19.08.2007)

Duccio di Buoninsegna, Ukrzyżowanie, ok. 1315, Miejska Galeria Sztuki, Manchester. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/d/duccio/buoninse/9crucifi.jpg Patrzmy na Jezusa...

Jr 38,4-6.8-10; Ps 40; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53

Uczeń Jezusa jest wezwany, aby przyjąć Słowo Pana, aby następnie stać się świadkiem. Pójście za Jezusem wiąże się z przyjęciem Jego krzyża. Jedynie świadomość obecności Pana i Jego łaski może uzdolnić chrześcijanina do życia według wskazań Ewangelii...

Pierwsze Czytanie

Głoszenie słów niewygodnej, trudnej prawdy wymaga niekiedy zapłacenia wysokiej ceny. Jeremiaszowe orędzie o zbliżającym się upadku Jerozolimy stało się przyczyną jego licznych cierpień. Zarzuty jego rodaków miały doprowadzić nawet do skazania go na śmierć. Oskarżyciele nie umieli postawić sobie pytania o sens słów proroka. Nawet król, który go cenił, nie potrafił radykalnie przeciwstawić się jego wrogom. Bóg, który posyłając proroka czuwał nad jego życiem, nie pozwolił, aby umarł on z głodu, wrzucony do cysterny. Dopiero spełnienie się proroctwa Jeremiasza pokazało, że miał rację.

Drugie Czytanie

Autor Listu do Hebrajczyków stawia przed oczami chrześcijan obraz cierpiącego Chrystusa. Wśród wszelkich pomocy, które otrzymuje trudzący się w duchowej walce uczeń, tylko jedna jest niezawodna. Świadomość, że Jezus Chrystus doświadczył w swoim życiu niezliczonych cierpień aż po haniebną śmierć pozwala nam zrozumieć obecność cierpienia w naszym życiu. Zwycięstwo Jezusa, pozwala natomiast mieć nadzieję, że my również, dzięki Jego łasce tę drogę przejdziemy i osiągniemy chwałę nieba.

Ewangelia

Gorącym pragnieniem Jezusa jest zbawienie człowieka, który zostanie ogarnięty uświęcającym ogniem Ducha Świętego. Nie jest to ogień który niszczy, ale oczyszcza i umacnia. Ale już sama miłość Jezusa, którą w pełni objawia w swoim krzyżu, jest ogniem, który ma zapłonąć w naszych sercach. On zanurzył się w odmętach śmierci, przyjął chrzest swojej męki, aby obdarzyć nas miłosierdziem Ojca.

Wszyscy ci, którzy idą za Nim doświadczają podobnej sytuacji. Przyjmując chrzest Jezusowej męki doświadczają odrzucenia nawet ze strony najbliższych. Ceną nowego życia jest przejście przez śmierć. Zanurzenie się w odmęty cierpienia tylko w Jezusie staje się drogą ku zwycięstwu, początkiem życia w Duchu. Kto poznał smak nowego życia, będzie odtąd pragnął, aby stało się ono udziałem wszystkich...


S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM