250. Czy to był gwałt czy nie? (Pwt 22,28-29)

 

Pytania do Biblii

Czy to był gwałt czy nie?

Czy to prawda, że Pwt 22, 28-29 odnosi się także do sytuacji, w której mężczyzna i kobieta obcują dobrowolnie? Innymi słowy, czy semicki wyraz, który jest tłumaczony na "gwałt", może oznaczać dobrowolny stosunek?

[Pytane zadane w odniesieniu do wcześniej udzielonej odpowiedzi - kliknij TUTAJ]

Odpowiedź na pytanie jest trudna, ale można szukać kilku wskazówek w tekście. Jednym z warunków wspomnianych w końcówce w. 28 jest przyłapanie dwojga ludzi na czynie. Można zatem przypuszczać, że obejmuje to także dobrowolne współżycie, gdyż w przypadku gwałtu nie byłby potrzebny ten element: podobnie jak w Rdz 34 do rozpoznania gwałtu wystarcza słowne oskarżenie, tak w tym tekście informacja o wykorzystaniu seksualnym mogłaby być wystarczająca.

Po pierwsze w w. 28, gdy Biblia Tysiąclecia mówi o „spaniu” z niepoślubioną kobietą w tekście hebrajskim użyty jest czasownik „szakab”, który oznacza po pierwsze leżenie lub spanie, a po drugie - współżycie. Nie ma w nim jednak negatywnych konotacji. Termin ten jest określeniem pozbawionym jakichkolwiek przesłanek do wysuwania oceny czynu. Ale za to czasownik użyty w w. 29 zawiera zgoła inne odniesienie. Rdzeń "‘anah" w formie Pi’el oznacza ogólne użycie przemocy fizycznej, wykorzystanie drugiego człowieka oraz poniżanie go. Na tej podstawie należy odnieść ten tekst do sytuacji, w której kobiecie został zadany gwałt.

Ostatecznie zatem należy powiedzieć, że egzekwowanie powyższego prawa zależało od kilku czynników; w przypadku ewidentnego wykorzystania kobiety, było ono stosowane automatycznie. Natomiast w przypadku zgody obydwojga ludzi wszystko zależało od tego, czy zostali oni przyłapani na tym czynie czy nie.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.