202. Jakie wino podawano na weselu w Kanie Galilejskiej?

 

Pytania do Biblii

Jakie wino podawano na weselu w Kanie?

Jaki mógł być kolor wina podczas cudu w Kanie Galilejskiej i podczas Ostatniej Wieczerzy? Zdaje sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie jest prawie nie możliwa, ale jaka jest najbardziej prawdopodobna.

Pytanie dotyczące wina, jakie używane było w Izraelu w czasach Jezusa jest problematyczne. Zgodnie z wiedzą piszącego odpowiedź na to pytanie (będę wdzięczny za ewentualne wskazówki), w starożytności nie znano białego wina w takiej formie, jaką dysponujemy obecnie, taką opinię podaje S.K. Estreicher[1]. Inny uczony podejmujący tematykę historii wina, R. Phillips, pisze, że czerwone wino było powszechne, natomiast białe dostępne było tylko dla elit społeczeństwa rzymskiego[2].

Zauważyć należy, że w wielu regionach Bliskiego Wschodu lub znajdujących się niedaleko jego granic podstawowym napojem, częścią codziennej diety było nie wino, ale piwo. To ono stanowiło część porcji żywieniowych przyznawanych robotnikom pracującym przy piramidach, a także było często spożywane w Mezopotamii.

Homer, zarówno w Odysei, jak i Iliadzie pisze o morzu targanym burzą jako mającym „kolor wina”. Choć ta wzmianka sprawia uczonym niemałe problemy w interpretacji, można przypuszczać, że w czasach współczesnych Homerowi wino miało ciemny kolor. Jeżeli nawet nie było czerwone lub fioletowe, posiadało ciemną barwę. Co więcej, w pismach Homera wino bardzo często jest określane przymiotnikiem melas – oznaczającym „ciemne” albo nawet „czarne”[3].

Proces produkcji wina, jak można wywnioskować z danych archeologicznych wymagał wielkiego nakładu pracy. Oprócz zasadzenia winnicy, otoczenia jej murem, regularnego przycinania winorośli, trzeba było zebrać dojrzałe owoce oraz wycisnąć z nich sok. Tworzenie białego i czerwonego wina wymaga nie tyle określonego koloru winogron, ale usunięcia w odpowiednim momencie z wyciśniętych winogron skórki. Nie można było zrobić tego zbyt wcześnie, gdyż wtedy wino nie sfermentowałoby, gdyż w skórce winogron znajdują się zalążki drożdży, ale nie można było też zrobić tego za późno, ponieważ napój przejmował ciemny kolor ze skórki. Można przypuszczać (ale to jest tylko przypuszczenie), że pomijano ten etap w wytwarzaniu wina i produkowano wino ciemne.

Bartłomiej Sokal


[1] S.K. Estreicher, Wine: From Neolithic Times to the 21st century, New York: Algora 2006, s. 32.

[2] R. Phillips, Short History of Wine, New York: Harper Collins 2000, s. 46-56.

[3] E. Hoffman zauważa pewien znaczący fakt. W języku greckim klasycznym brak jest przymiotnika określającego kolor niebieski. Podobnie jest w pismach Nowego Testamentu a także Starego – toczy się debata, co oznaczają słowa „sappir” oraz „tekelet”; uczony uważa, że drugi oznacza kolor purpurowy, natomiast żaden z nich nigdy nie opisuje nieba. W jego opinii homerowy termin „wino” jest tu wyjątkowym użyciem tego rzeczownika opisującym kolor niebieski – E. Hoffman, The Wine-Dark Sea: Color and Perception in the Ancient World, czytaj całość TUTAJ.

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.