204. Skąd ta łuna bije? (Wj 34,29-35)

 

Pytania do Biblii

Skąd ta łuna bije? (Wj 34,29-35)

Dlaczego skóra na twarzy Mojżesza po rozmowie z Bogiem promieniała, a potem musiał zasłaniać twarz przed ludem? Jest to znaczenie symboliczne, światła które rodzi się w człowieku po kontakcie z Bogiem, czy znaczy to coś więcej?

Autorzy biblijni często posługują się symbolem światłości jako środkiem do przedstawienia obecności Boga lub Jego oddziaływania. W tekstach związanych z tradycją wyjścia różne formy światłości symbolizują samego Boga (np. słup ognia - Wj 13,21-22; Lb 14,14; Ne 9,12.19; Mdr 18,3), który objawia się i mówi z płomienia ognia (Wj 3,2; 19,18; 40,38; Lb 9,15; Pwt 1,33), pozbawia wrogów światła (Wj 14,20), zawsze jest ze swoim ludem i wspiera go jako słup obłoku oraz ognia; światłość sprowadza zbawienie dla Izraela, ciemności natomiast niosą śmierć dla Egipcjan. W przyszłości jasność przeniknie także wszystkich sprawiedliwych (Mt 13,43; zob. Dn 12,3).

Jaśniejąca twarz Mojżesza jest uwierzytelnieniem Jego przebywania i obcowania z Bogiem. Podobny stan spotyka w Nowym Testamencie także Jezusa (zob. Mt 17,1-8; Mk 9,2-3) oraz Szczepana (zob. Dz 6,15), którzy w momentach rozbłyskiwania twarzy są przedstawieni jako otrzymujący od Boga słowo lub pouczenie. Nadzwyczajny stan twarzy Mojżesza podbudowuje jego autorytet ale jednocześnie sprawia, że Mojżesz staje się w pewnym sensie ucieleśnieniem samego Boga wśród ludu. Z tego też powodu, gdy przekazuje Izraelitom słowa otrzymane od Boga zakrywa swoją twarz, stając się niewidocznym, podobnie jak Bóg.

Septuaginta oddając Wj 34,29 mówi nie o lśnieniu czy błyszczeniu twarzy Mojżesza, ale o odbijaniu chwały Boga: „I widzieli synowie Izraela twarz Mojżesza, że została/jest uwielbiona (gr. dedoksastai)”. Zejście tak przemienionego Mojżesza do Izraelitów staje się zapowiedzią zamieszkania Boga wśród swoich wierzących w budynku sanktuarium, którego szczegółowy opis znajduje się od początku kolejnego rozdziału (Wj 35 – 40).

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.