196. Skąd wziął się tam kielich?

 

Pytania do Biblii

Skąd wziął się tam kielich?

Pan Jezus w Getsemani modli się słowami: „Ojcze zabierz ode mnie ten kielich”. Skąd w tej modlitwie wziął się kielich?

Pismo Święte posiada kilka symbolicznych znaczeń obrazu kielicha. Choć chrześcijanom na myśl przychodzi przede wszystkim kielich Krwi Jezusa, wspomniany w czasie Ostatniej Wieczerzy, to Stary Testament posiada zgoła odmienne pole znaczeniowe tego obrazu.

Pisma Biblii Hebrajskiej wspominają kielich (hebr. kos) na opisanie kary, która spotka ludzi z ręki Bożej. Dwa teksty najwyraźniej mówiące o tego typu znaczeniu obrazu kielicha to Iz 51,17-23 oraz Ps 75,3-11. Pierwszy z nich mówi o zakończeniu niewoli babilońskiej jako karze otrzymanej z ręki Boga:

Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo! Ty, któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu. Wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś. Nie ma nikogo, kto by cię prowadził, ze wszystkich synów, którychś urodziła; ze wszystkich synów, którychś wychowała, nie ma żadnego, co by cię trzymał za rękę. Dwie rzeczy cię spotkały: - któż się użali nad tobą? - spustoszenie i zagłada, głód i miecz - - któż cię pocieszy? Twoi synowie leżą bez zmysłów na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sidle, obezwładnieni gniewem Pana, groźbami twojego Boga. Przeto posłuchaj tego, nieszczęsna i upojona, chociaż nie winem. Tak mówi twój Pan, Pan i twój Bóg, obrońca swego ludu: «Oto Ja odbieram ci z ręki puchar, co sprawia zawrót głowy; już nigdy więcej nie będziesz piła kielicha mego gniewu. Włożę go w rękę twych oprawców, którzy mówili do ciebie: "Nachyl się, żebyśmy przeszli!" I czyniłaś z twego grzbietu jakby podłogę i jakby drogę dla przechodzących».

W podobny sposób o Bożym kielichu mówi także Ps 75,3-11:

«Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy. Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary. Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!" a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!" Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale. Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie, lecz Bóg jedynie jest sędzią - tego zniża, tamtego podnosi. Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi». Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba. I połamię cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie.

Obraz ten pojawia się także w wielu innych tekstach Starego Testamentu – zob. Jr 25,15.17.28; 49,12; Ez 23,31-34; Ha 2,16; Ps 11,6.

Na tej podstawie klarować się zaczyna znaczenie kielicha, o którym mówi Jezus w czasie modlitwy w Ogrodzie Getsemani (Mt 26,39; Mk 14,36; Łk 22,42). Kielich ten jest kielichem kary za niegodziwości wszystkich ludzi, które zostaną zaniesione na krzyż i za które śmierć poniesie Jezus.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.