56. Biblia i/lub Tradycja?

Pytania do Biblii

Biblia i/lub Tradycja

Jaka jest relacja między Biblią a Tradycją, bowiem gdyby nie byłoby najpierw Tradycji nie byłoby treści Nowego Testamentu a z drugiej strony to choć Tradycja odgrywa rolę równorzędną to jednak mimo wszystko odnosimy się do najpierw do Pisma świętego aby potwierdzić zgodność w to, co wierzymy. Przeczytałem takie ujęcie sprawy na pewnym portalu katolickim; "zgodnie z postanowieniami II Soboru Watykańskiego - żywe "słowo Boga" dochodzące do głosu także w Tradycji, której zakres jest szerszy, a posługując się obrazem, są to dwa kręgi współśrodkowe, z których mniejszy to Biblia.". Czy mogę prosić o wyjaśnienie tej sprawy i uładzenie, zawsze myślałem, że choć Tradycja jest ważna to myślałem, że Biblia odgrywa jakby pierwszorzędną rolę i ma większy zakres w "udziale".

Starożytni Rzymianie mawiali „omnis comparatio claudicat” (każde porównanie kuleje). W tym pytaniu dochodzą do głosu dwa różne rozumienia terminu „tradycja”, z których jedno powinno być pisane dużą literą, drugą natomiast – małą. Dyskusje na temat zawarty w postawionym problemie trwały i trwają od wieków, więc postaramy się w skrócie przedstawić odpowiedź.

Po pierwsze mamy do czynienia z tradycją jako oznaczeniem sposobu, w jaki przekazywano pamięć o wydarzeniach objawiających działanie Boga w świecie. Stoi ona za powstaniem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Tak rozumiana tradycja bardzie adekwatnie będzie porównana do korzeni, z których wyrasta drzewo – Biblia.

Natomiast w teologii katolickiej używa się jeszcze innego rozumienia tego terminu, zapisywanego z dużej litery. Tradycja (przez duże T) to jest najogólniej mówiąc całe wezwanie Boże do świętości z Nim, najpełniej objawione w Synu, który stał się człowiekiem, które choć jest niezmienne, w każdym czasie jest odczytywane w sposób, który odpowiada (a nieraz sprzeciwia się) wymaganiom danej epoki. Tradycja wyrasta z Pisma Świętego, które jest dla niej normą krytyczną – znaczy to, że w teologii nie może pojawić się coś sprzecznego z orędziem biblijnym. Z drugiej jednak strony Tradycja pomaga w interpretacji Pisma Świętego, bo jest zapisem dziejów interpretacji tekstów biblijnych oraz ich aplikacji do życia chrześcijańskiego.

W tym przypadku znowu posłużymy się obrazem drzewa. Pismo Święte będzie tutaj stanowiło pień, a Tradycja będzie koroną. Pień podtrzymuje koronę w górze i zapewnia wodę z gruntu, ale jednocześnie liście zapewniają węglowodany w skutek procesu fotosyntezy. Obraz dwu kręgów będzie właściwy, nie będzie sprzeczny z nauczaniem katolickim, ponieważ wyraża zakres treściowy (Tradycja jest rozwinięciem nauki Pisma Świętego), ale nie uwzględnia wzajemnej dynamiki Tradycji oraz Biblii.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.