62. Co to jest "hizop"?

Pytania do Biblii

Co to jest hizop?

W Psalmie 51 czytamy: "  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty", co to jest hizop?

Pytanie jak najbardziej trafne, wiąże się bowiem z dwuznacznością terminu „hizop” (lub hyzop). We współczesnej systematyce nazwa ta odnosi się do 5 gatunków roślin z rodziny jasnowatych. Podstawowym przedstawicielem tej rodziny jest hyssopus officinalis. Jednak ta roślina nie jest znana w świecie biblijnym. W tekstach Starego Testamentu to, co oddawane jest w polskim tłumaczeniu jako „hizop”, brzmi w języku hebrajskim „ezob” (czasem czytane jako „ezow”). Brzmienie hizop zostało zaadoptowane z Septuaginty, gdzie tak właśnie transliterowano tę nazwę.

Termin „ezob” pojawia się w Starym Testamencie dziesięciokrotnie, z czego większość użyć pojawia się w kontekście oczyszczenia człowieka, czy to przez pokropienie (Wj 12,22; Kpł 14 [5 razy]; Lb 19,6.18; Ps 51,9). Jedno, pozostałe użycie tego terminu wskazuje na pochodzenie tej rośliny. W 1 Krl 5,13 dowiadujemy się, że „ezob” rośnie przy murze.

Takie enigmatyczne przedstawienie powyższej rośliny, sprawiło, że wielu uczonych żydowskich zastanawiało się, jaka roślina kryje się za tym tajemniczym terminem. Majmonides i niektórzy wcześniejsi komentatorzy żydowscy utożsamiali ten termin z różnego typu ziołami lokalnymi, którymi mogły być majeranek, oregano albo tymianek. Czynnikiem łączącym te zioła miał być wyraźny ich zapach oraz właściwości oczyszczające.

W późniejszych czasach, bibliści zaczęli utożsamiać „ezob” z kaparami. Skąd to niezwykłe połączenie? Otóż kapary były bardzo szeroko rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego i cechują się właściwościami oczyszczającymi. Ale trzeba odnieść się także do kwestii terminologicznej – kapary w języku arabskim nazywane są „azaf”, więc posiadają ten sam rdzeń, co analizowane hebrajskie słowo.

Chcąc zakończyć odpowiedź na to pytanie stwierdzeniem podsumowującym te analizy, można stwierdzić, że hizop to ogólna nazwa ziół i roślin posiadających wyraźny aromat i cechujących się właściwościami oczyszczającymi, bez rozróżnienia szczególnych gatunków i rodzin. Łączył je cel, splatano je w wiązki, by kropić ludzi, bądź przedmiot. Był to zatem prototyp współczesnego kropidła.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.