72. Kim był "folusznik"? (Mk 5,3)

Pytania do Biblii

Kim był „folusznik”?

W Ewangelii na II Niedzielę Wielkiego Postu słyszymy historię o Przemienieniu Jezusa. W Biblii Tysiąclecia ten tekst brzmi: „Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła” (Mk 9,3). Kim był folusznik wspomniany w tym tekście?

Jednym z czynników, który nieświadomie towarzyszy wielu tłumaczom tekstów biblijnych jest chęć stworzenia w języku narodowym tekstu biblijnego brzmiącego podniośle. Efekt taki osiąga się np. poprzez stosowanie terminów bądź składni, które nie są używane we współczesnym języku. Przykładem takiego wyrażenia jest właśnie wspomniany w tekście Biblii Tysiąclecia „folusznik”.

Termin ten, po grecku gnafeus, pojawia się także w tłumaczeniu greckim Starego Testamentu (LXX – Septuaginta) w 2 Krl 18,17; Iz 7,3; 36,2). Praca folusznika polegała na przygotowaniu tkanin przed wykonaniem z nich odzieży, a także na czyszczeniu ubrań. Folowanie (np. wełny) polegało na spilśnianiu materiału i zagęszczaniu włókien na potrzeby produkcji sukna. W lekcjonarzu termin ten przetłumaczony został jako „wytwórca sukna”, co wiąże się z zadaniami folusznika, ale nie wyczerpuje ich całkowicie.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.