Winni śmierci Jezusa

Kto właściwie jest winny śmierci Chrystusa: Judasz, który Go wydał, Żydzi, którzy go oskarżają, czy ogłaszający wyrok Piłat wraz z żołnierzami krzyżującymi Jezusa?

 

Słysząc takie pytanie, należy przypomnieć sobie słowa Jezusa: „Życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. [...] Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10,17n). To, co się dzieje, jest zaplanowane przez Boga. Nie znaczy to jednak, że osoby zamieszane w niesprawiedliwe skazanie Jezusa działają zniewolone przez Niego: wszyscy podejmują wolną decyzję. Wszyscy mają swój udział w tej sprawie.

Warto zauważyć, że wśród sprawców śmierci Pana znajdują się przedstawiciele zarówno uczniów Chrystusa (Judasz!), narodu wybranego (arcykapłani, niektórzy członkowie Sanhedrynu) jak i pogan (Piłat i żolnierze). Wszyscy oni ponoszą osobistą odpowiedzialność za to, co stało się z Chrystusem. W nich jednak my wszyscy, to znaczy cała ludzkość, przyczyniliśmy się do Jego męki poprzez swoje grzechy: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli” (Rz 3,23)

Pamiętajmy, że Jezus modli się za swoich prześladowców: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34). Czy modlitwa Syna Bożego może pozostać niewysłuchana?

Jan Budzyński i Łukasz Kubiak


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.