Dobre słowo 10.01.2013 r. Życzenia świętego niepokoju

 

Dobre słowo 10.01.2013 r.

Życzenia świętego niepokoju

Duchu Święty, prowadzisz Jezusa, jak chcesz, zawsze w wolności. Prowadź w wolności i nas.

Jezus po czasie, który minął od momentu, gdy usunął się z Nazaretu, powraca w mocy Ducha do Galilei. Przychodzi do tegoż Nazaretu, gdzie się wychował. Udaje się swoim zwyczajem – to już jest Jego zwyczaj – do synagogi. Powstaje, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. To dopiero dobre słowo! Rzeczywiście słowo niosące nadzieję. Takie słowo jest zawsze w ustach Jezusa.

Wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. Z ust Jezusa płyną słowa dobre, ożywiające. Jeśli tak ich nie odczytujemy, to nie jest argument do tego, aby się załamywać, ale na pewno powód do świętego niepokoju.

Kiedy stwierdzamy, że jest święty spokój, to życzmy sobie świętego niepokoju. Gdy patrzymy na bałagan, jaki nieraz mamy na biurku, możemy mówić Bałagan na biurku odzwierciedla stan twojej duszy. Tak samo masz w duszy. Ale można też powiedzieć, że jest to twórczy nieporządek. Jeśli więc patrząc na naszą postawę, widzimy, że rozważane słowo nas nie ożywia, to wcale nie musi to być powód do załamywania się. To może być wielka radość: Jezu, ja po prostu jestem zamknięty na Twoje słowo, a Ty masz moc, aby to słowo się dziś spełniło. Użycz mi tej mocy, aby dziś spełniły się słowa Pisma, które słyszałem.

Takie modlitewne życzenia, wypływające ze słowa, dziś słyszymy. To życzenie może się spełnić dziś. „Dziś” u świętego Łukasza, jedno z dwudziestu „dziś”, jakie się u niego pojawiają, to chyba jedno z jego ulubionych określeń, podkreślających obecność Jezusa właśnie dziś w życiu.

Jak wyglądał twój dzień? Jak będzie wyglądał twój dzień, siostro, bracie? Życzenie jest następujące: Żeby ten dzisiejszy dzień był doświadczeniem spełniania się słowa Pisma, które usłyszałeś.

Ksiądz Leszek Starczewski