Dobre Słowo 2011-10-28 Dobry fundament

Dobre Słowo 2011-10-28

Dobry fundament.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

Święty Paweł wie, co pisze. Domownicy Boga. Bez przyszłości jest zadomawiać się na Ziemi. Jesteśmy tu czasowo. Ciągle niespokojni i znajdujący pokój w jedynie w Tym, który pokój daje - w Panu Jezusie. Zwycięski pokój Życia, które się nie kończy. Życia, które chce stawić czoła cierpieniom i śmierci, bo one są jednoznacznie wpisane w drogę do Domu Boga Ojca. Od czasu powrotu tam naszego Brata i Zbawiciela, Jezusa, Dom Ojca Niebieskiego otwarty jest także i dla Jego wyznawców. Szymon i Juda Tadeusz wymodleni – a zatem i wyposażeni w niezbędną moc Ducha Świętego- do końca pozostali wierni swemu Mistrzowi. W męczeński sposób oddali się Jezusowi. Bóg zamieszkał w Nich, czyli stali się domownikami Boga.

Od sakramentu chrztu nie ma podstaw nazywać się i traktować jako obcy Bogu. Jesteś wymodlony i uzdolniony, abyś doszedł i wrócił do Domu Niebieskiego Ojca.

Bóg mieszka w nas nawet i wówczas, gdy zostawiliśmy Mu miejsce na wycieraczce pod naszymi drzwiami. Stajnia betlejemska Mu wystarczyła, aby ukazać miłość, która jest nieodwołalna.

Panie Jezu dziękujemy Ci za Apostołów Szymona i Judę Tadeusza, oraz te zastępy, których my nie wymieniamy po imieniu, ale ich wiarę jedynie Ty znałeś. Dziękujemy Ci, że dzięki wstawiennictwu świętych w Tobie rośniemy i wznosimy się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Uzbrajaj nas mocą z wysoka, abyśmy dochowywali Ci wierności, cokolwiek nas jeszcze ma spotkać.

ks. Leszek Starczewski