Na sobotę VIII tyg.zw.(02.06.2007) - Błogosławieni czystego serca

Giotto di Bondone, Alegorie franciszkańskie: Alegoria czystości, ok. 1330, kościół dolny św. Franciszka, Asyż. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/g/giotto/assisi/lower/crossing/40allego.jpg„Skierowałem ku [mądrości]

moją duszę

i znalazłem ją

dzięki czystości”

Syr 51, 20 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment mowy o poszukiwaniu mądrości.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8)… Często powtarzające się w Biblii wezwanie do obmycia rąk i oczyszczenia serca (por. Jk 4, 8) mobilizuje nas do podjęcia wewnętrznego zmagania (por. Jk 4, 7). Jego owocem jest znalezienie mądrości (por. Syr 51, 20) – przylgnięcie do Tego, którego całym swoim wnętrzem pragniemy: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga (…). Tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27). Katechizm nie pozostawia nas osamotnionymi w tym zmaganiu, lecz wskazuje drogę, która do osiągnięcia przedstawionego wyżej celu prowadzi: „Szukanie [Boga] wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, prawości woli, szczerego serca, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga” (KKK 30).

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię (por. Mk 1, 15).

ks. Jakub Dąbrowski