Na Uroczystość NSPJ (15.06.2007) - Dar usprawiedliwienia

Duccio di Buoninsegna, Ukrzyżowanie, 1308-11, Museo dell'Opera del Duomo, Siena. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.floridaimaging.com/duccio/duccio15.jpgBóg zaś okazuje nam

swoją miłość

[właśnie] przez to,

że Chrystus umarł za nas,

gdyśmy byli jeszcze

grzesznikami.

Rz 5, 8 – drugie czytanie mszalne

Św. Paweł kontynuuje rozważania na temat źródła i istoty usprawiedliwienia.

Apostoł we wcześniejszej części Listu do Rzymian odrzucił możliwość dostąpienia usprawiedliwienia poprzez wykonywanie uczynków przepisanych przez Prawo (zob. np. Rz 3, 20). Przed Bogiem nikt nie jest bez winy (zob. np. Rz 3, 9-18), a przebaczenie grzechów może być tylko i wyłącznie darmowym darem Boga. Ten Boży dar przebaczenia i zbawienia objawia się najpełniej w śmierci Jezusa Chrystusa. Motywem, dla którego Bóg aż w tak skrajny sposób poświęca się dla człowieka, jest Jego miłość. Apostoł zaznacza, iż Chrystus złożył ofiarę z samego siebie nie za sprawiedliwych, lecz za grzeszników. Kto zatem dzięki swym uczynkom uważa się za sprawiedliwego, odrzuca niejako ofiarę Syna Bożego.
Człowiekowi nie pozostaje więc nic innego, jak uwierzyć i złożyć całą swą ufność w Bożym Miłosierdziu. To właśnie przez wiarę stajemy się dziećmi Abrahamowego zawierzenia i mamy dostęp do daru zbawienia.
Dzisiejsza uroczystość w szczególny sposób stawia nam przed oczy Serce Jezusa przebite dla nas grzeszników i ofiarujące nam dar usprawiedliwienia.

Korzystajmy z obfitości Bożych darów

Ks. Grzegorz Domański