Na poniedziałek XI tyg. zwykłego (18.06.2007) - potrzebuję innych

Fra Angelico, Św. Wawrzyniec rozdający jałmużnę, 1447-49, Cappella Niccolina, Palazzi Pontifici, Watykan. połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/a/angelico/10/2north/60north.jpg„Daj temu, kto cię prosi,

i nie odwracaj się od tego,

kto chce pożyczyć

od ciebie”

Mt 5, 42 – ewangelia mszalna

Fragment Jezusowej interpretacji nakazu: „Oko za oko, ząb za ząb”.

„Człowiek, przychodząc na świat, nie posiada tego wszystkiego, co jest konieczne do rozwoju życia cielesnego i duchowego. Potrzebuje innych. Pojawiają się różnice (…) związane z planem Boga, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje (…). Różnice zachęcają i często zobowiązują osoby do wielkoduszności, życzliwości i dzielenia się” (KKK 1936 – 1937). Wyjaśnienie przyczyn różnic występujących między ludźmi, podane przez  Katechizm, nakłania nas, byśmy z większą pokorą podeszli do Jezusowego apelu o użyczenie ze swego tym, którym czegoś brakuje (por. Mt 5, 42). Otwarcie się na dar, którym jest dla mnie drugi człowiek, i stawanie się darem dla niego, staje się koniecznym warunkiem rozwoju człowieka i jego postępu na drodze ku Bogu. Bo przecież „podobało się (...) Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud” (KK 9).

Bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni (por. Ef 4, 32).

ks. Jakub Dąbrowski