Na piątek XI tyg. zw. (22.06.2007) - Hierarchia wartości

„Gdzie jest twój skarb,

tam będzie i serce twoje”

Mt 6, 21 – ewangelia mszalna

Słowa, w których Jezus wzywa do gromadzenia skarbów w niebie.

„Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną” (Ps 49, 21) – stwierdza psalmista. A Benedykt XVI wskazuje na jedno z niebezpieczeństw, zagrażających współczesnemu człowiekowi; papież pisze: „Gdzie Boga uważa się za wielkość drugorzędną, którą można od czasu do czasu lub nawet na stałe odstawić ze względu na inne ważniejsze rzeczy, wtedy ulegają zniszczeniu właśnie te inne, rzekomo ważniejsze, rzeczy” (Jezus z Nazaretu). Konieczność zachowania hierarchii wartości w życiu ukazuje się tutaj z całą mocą: bez niej, bez owego „zastanawiania się” (por. Ps 49, 21), człowiek wchodzi na drogę wiodącą wprost w przepaść – zatracając cel, sens podejmowanych przez siebie wysiłków.

Pamiętajmy, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4).

ks. Jakub Dąbrowski