Na środę XIII tyg. zw. (4.07.2007) - Prawdziwy zysk

Wtedy całe miasto

wyszło na spotkanie Jezusa;

a gdy Go ujrzeli, prosili,

żeby odszedł z ich granic.

Mt 8, 34 – ewangelia mszalna

Ewangelista opisuje reakcję Gadareńczyków, po tym jak Jezus wypędził złe duchy z dwóch opętanych i posłał je w świnie, które następnie potopiły się w jeziorze.

Gadareńczycy uznali działalność Jezusa za szkodliwą. Bardziej niż losem opętanych nieszczęśników zainteresowani byli własnym dobytkiem. Jezus jednak bardziej ceni człowieka. Reakcja Gadareńczyków jest przykładem ludzkiego przywiązania do dóbr materialnych, które często przesłaniają prawdę o człowieku i jego potrzebie zbawienia.
We współczesnym świecie obserwujemy zanik myślenia kategoriami dobra i zła na rzecz myślenia w kategoriach zysku i straty. Tego rodzaju myślenie fałszuje obraz człowieka, który przecież zawsze jest wartością nadrzędną wobec jakichkolwiek dóbr materialnych.
Konfrontacja Jezusa z demonami przypomina nam, że walka pomiędzy dobrem i złem jest na tym świecie jak najbardziej realna. Jest ona walką o człowieka, o jego zbawienie.

„Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu (1 P 5, 8-9).

Ks. Grzegorz Domański