Na poniedziałek XIV tyg. zw. (9.07.2007) - Wiara a przemiana myślenia

„Ufaj córko!

Twoja wiara cię ocaliła”

Mt 9, 22 – ewangelia mszalna

Słowa Jezusa do kobiety uzdrowionej z trwającego od dwunastu lat krwotoku.

Jezus ocala człowieka – wiara w Niego jest przyczyną wybawienia (por. Mt 9, 22). Nie oznacza to jednak, że człowiek związany z Bogiem, ufający Bogu prowadzi życie pozbawione jakichkolwiek obaw: sam Jezus w ogrodzie Getsemani odczuwa trwogę (por. Mt 26, 37). Wiara pozwala jednak doświadczyć prawdy, pięknie ujętej przez Apostoła, zgodnie z którą „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). Kobietę cierpiącą na krwotok uzdrawia wyznanie wiary w Jezusa, który może odmienić jej los – postawienie Jezusa w centrum (por. Mt 9, 20-21). Zaufanie Jezusowi, Jego obecności, Jego działaniu dla naszego dobra prowadzi do przemiany myślenia. W tym nowym, rozświetlonym przez wiarę postrzeganiu rzeczywistości miejsce lęku o to, co będziemy jedli czy pili, zajmuje zawierzenie Ojcu, a podstawową troską jest poszukiwanie i głoszenie Królestwa niebieskiego (por. Mt 6, 31-33).

Powtarzajmy za psalmistą: „Złożyłem w Panu całą nadzieję” (Ps 40, 2).

ks. Jakub Dąbrowski