Na wtorek XIV tyg. zw. (10.07.2007) - Przyjdź Królestwo Twoje

Vincent van Gogh, Żniwny krajobraz, 1888, Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam. Pobrano ze strony: Olga's Gallery - http://www.abcgallery.com/V/vangogh/vangogh25.html „Proście Pana żniwa,

żeby wyprawił robotników

na swoje żniwo”

Mt 9, 38 – ewangelia mszalna

Słowa, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów w czasie, gdy głosił Ewangelię i uzdrawiał chorych w Galilei.

W Drugiej Księdze Samuela znajdujemy historię Uzzy, który usiłował podtrzymać transportowaną na rozkaz Dawida Arkę Przymierza, ponieważ wydawało mu się, że Arka upadnie na ziemię (por. 2 Sm 6, 1-7). Uzza został ukarany śmiercią, gdyż uczynił to, czego nie było mu wolno robić – dotknął Arki (por. 2 Sm 6, 7), próbował zastąpić Boga, zabrakło mu wiary w to, że Bóg potrafi zadbać o swą świętość. Słowa Jezusa o prośbie, która ma być kierowana do pana żniwa (por. Mt 9, 38) wskazują, że żniwo jest nade wszystko sprawą Pana. Bo rozwój Królestwa jest tajemnicą (por. Mt 13, 31-33; Mk 4, 26-29)… A naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii (por. Mk 16, 16) i modlitwa o przyjście Bożego Królestwa (por. Mt 6, 10).

Módlmy się z ufnością: „Ojcze nasz (…), przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6, 10).

ks. Jakub Dąbrowski