Na św. Benedykta (11.07.2007) - Droga do pokoju

Najświętsze Serce Jezusa.„Szukaj pokoju

i dąż do niego”

Ps 34, 15 – psalm responsoryjny

Fragment psalmu odpowiadający na pytanie o to, jak ma postępować człowiek, który pragnie żyć.

„On bowiem – Chrystus – jest naszym pokojem” (Ef 2, 14) – stwierdzi Apostoł. Chrystus burzy mur wrogości, powstały między ludźmi – uśmierca wrogość (por. Ef 2, 14.16). Zwiastując pokój (por. Ef 2, 16) – owoc poniesionej ofiary – wskazuje jednocześnie przez swoje postępowanie drogę prowadzącą do osiągnięcia tego duchowego dobra. List do Efezjan ukazuje dzieło Chrystusa jako pojednanie przez zadanie śmierci wrogości w sobie (por. Ef 2, 16): „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Ofiara krzyżowa Chrystusa wypływa z „miłości Boga aż do negacji siebie” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, 15). A przecież z miłością Boga nierozdzielnie związana jest miłość bliźniego (por. Mk 12, 30,31; 1 J 4, 20-21). Stąd nasze poszukiwanie pokoju, o którym mówi psalmista (por. Ps 34, 15), wymaga podjęcia lub powstrzymania się od niektórych działań: „Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych. Odstąp od złego, czyń dobro” (Ps 34, 14-15).

Starajmy się mieć na uwadze nie tylko własne sprawy, ale też i drugich (por. Flp 2, 4).

ks. Jakub Dąbrowski