Na św. Brunona z Kwerfurtu (12.07.2007) - Ojciec czuwa

Peter Cornelius, Rozpoznanie Jozefa przez braci, 1816-17, Galeria Narodowa, Berlin. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/c/corneliu/fresco2.jpg„Dla waszego ocalenia

od śmierci

Bóg wysłał mnie tu

przed wami”

Rdz 45, 5 – pierwsze czytanie mszalne

Słowa, które Józef wypowiedział do swoich braci, kiedy wyjawił przed nimi swoją tożsamość.

„Kto (…) poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?” (Rz 11, 34)… To retoryczne pytanie, sformułowane przez świętego Pawła, budzi w nas podziw dla mądrości i wiedzy Boga (por. Rz 11, 33) – Boga, „który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3, 20)… Bóg jak Ojciec czuwa nad wszelkim stworzeniem (por. Mszał Rzymski, V Modlitwa Eucharystyczna B) – a przecież każdy dobry ojciec wie, co jest dobre dla jego dzieci (por. Mt 7, 9-11; Łk 11, 11-13). Ze strony dziecka konieczna jest postawa zaufania względem wiedzy ojca i jego miłości – a jej owocem jest przekonanie, że „miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu” (por. Rz 8, 28).

Starajmy się coraz mocniej wierzyć w to, że „nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem” (Ps 121, 4).

ks. Jakub Dąbrowski