Na sobotę XIV tygodnia zwykłego (14.07.2007) - Tracić dla Chrystusa

„Nie bójcie się tych,

którzy zabijają ciało,

lecz duszy zabić nie mogą”

Mt 10, 28 – ewangelia mszalna

Fragment „mowy misyjnej”, którą Jezus skierował do Apostołów.

Istnieje dla chrześcijanina Wartość ważniejsza niż dobrobyt, niż dobre imię, nawet niż życie – Wartość, dla której gotów jest ze wszystkich innych zrezygnować. Tej Wartości na imię Chrystus (por. Flp 3, 7-8)… Powie święty Paweł: „Dla Niego – dla Chrystusa – wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci” (Flp 3, 8). Bo pragnienie poznania Chrystusa powinno być dla mnie – jako człowieka wierzącego – tą rzeczywistością, której wszystko inne gotów jestem podporządkować. Do tego przekonania może nas doprowadzić tylko zasłuchanie w słowa Jezusa, zażyłość z Nim – na wzór Jego pierwszych uczniów, których świadectwo było poprzedzone przez przebywanie z Mistrzem, poznawanie Go, towarzyszenie Mu (por. Mk 3, 14) we wszystkich okolicznościach Jego ziemskiego życia.

Pamiętajmy, że kto straci swe życie z powodu Chrystusa, ten je znajdzie (por. Mt 10, 39).

 

 

 

ks. Jakub Dąbrowski