Na środę XV tyg. zw. (18.07.2007) - Pouczenie dla dzieci

Lucas Cranach młodszy, Chrystus błogosławiący dzieci, lata 40-te XVI w., kolekcja prywatna. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/c/cranach/lucas_y/christ_b.jpgWysławiam Cię, Ojcze,

Panie nieba i ziemi,

że zakryłeś te rzeczy

przed mądrymi

i roztropnymi,

a objawiłeś je

prostaczkom.

Mt 11, 25 – ewangelia mszalna

Po odrzuceniu Jezusowego przepowiadania ze strony mieszkańców galilejskich miast Jezus mówi o tych, którzy Ewangelię przyjmują.

Wypowiedź Jezusa posiada formę apostrofy, w której zwraca się on ze słowami uwielbienia do Ojca. Powodem uwielbienia jest łaskawość Boga w stosunku do maluczkich, którzy – w przeciwieństwie do „mądrych” – stali się adresatami objawienia. Można przypuszczać, iż „mądrzy” w judaistycznym rozumieniu tego terminu to religijne elity Izraela, a więc przede wszystkim znawcy Prawa i nauczyciele mądrości. Słowo „maluczcy” („prostaczkowie”) jest tłumaczeniem greckiego słowa, które może oznaczać także dziecko. Jezusowa Ewangelia jest skierowana zatem do małych, pokornych, którzy odnoszą się do Boga jak dzieci potrzebujące opieki i pouczenia. Kto zaś w swej pysze uznaje się za mądrego i na swej mądrości polega, zamyka się na Boże tajemnice.

Nie polegajmy na własnej mądrości!

Ks. Grzegorz Domański