Na czwartek XV. tyg. zw. (19.07.2007) - Mądrość zaprasza

Przyjdźcie

do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni

i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię.

Mt 11, 28 – ewangelia mszalna

Jezus kontynuuje swe przemówienie, które jest reakcją na odrzucenie w Galilei.

Wypowiedź Jezusa przywołuje na myśl słowa Mądrości ze Starego Testamentu, która wzywa do siebie potrzebujących pouczenia (zob. np. Prz 8, 1-21; Syr 51, 23-29). Jezus wzywa do siebie utrudzonych i obciążonych, którzy – jak można wnioskować z w. 25. – są jednocześnie prostaczkami, maluczkimi. Prezentuje się On zatem jako prawdziwa Mądrość, która może zaradzić wszelkim potrzebom i niedostatkom człowieka. Biorąc pod uwagę cały kontekst Ewangelii, można przypuszczać, iż wypowiedź Jezusa posiada charakter polemiki z mądrością ludzką reprezentowaną przez „mądrych i roztropnych” (w. 25.), którymi są przedstawiciele żydowskiej elity.
W następnym wersecie (w. 29.) Jezus wezwie „uczcie się ode mnie” i powie o szczegółach swej „szkoły”, która jest szkołą naśladowania Go w cichości i pokorze. Jezus zatem, nawiązując do starotestamentalnej tradycji mądrościowej, zaprasza do poszukiwania i praktykowania prawdziwej życiowej mądrości, która daje pokrzepienie i ukojenie duszy.

Szukajmy prawdziwej mądrości!

Ks. Grzegorz Domański