Na śś. Joachima i Anny (26.07.2007) - Słuchać i być posłusznym

Cosimo Rosselli, Kazanie na górze, 1481-82, Kaplica Sykstyńska, Watykan. Połączono ze stroną: WGA -http://www.wga.hu/art/r/rosselli/sermon.jpg "Nakłońcie wasze ucho

i przyjdźcie do Mnie,

posłuchajcie Mnie,

a wasza dusza żyć będzie".

Iz 55,3 - czytanie z jutrzni


Pan przez proroka wzywa "wszystkich spragnionych" (w. 1) i obiecuje zawrzeć "wieczyste przymierze" (w. 3).

"Nakłońcie wasze ucho", bo oto Ktoś was woła. Nie lekceważcie Jego wezwania, lecz "przyjdźcie do" Niego: porzućcie próżne myśli i zwróćcie ku Niemu swoje serca, zapragnijcie spotkania z Nim. Sięgnijcie po słowo Boże zawarte w Piśmie i Tradycji. A gdy będziecie już przy Nim, usłyszycie coś więcej. Jeśli "posłuchacie" Go, to tym samym dowiecie się o Źródle Życia - jakie jest, gdzie bije, jak z Niego pić. Jest Ono duchowe, dlatego "dusza wasza żyć będzie". Wystarczy słuchać i być posłusznym Bogu żyjącemu.

Nakłońcie... !

Jan Budzyński