Na św. Jacka (17.08.2007) - Moc Słowa

Ewangelia jest mocą Bożą

ku zbawieniu

dla każdego wierzącego.

Rz 1,16 - czytanie z jutrzni

Apostoł przedstawia główny temat listu do Rzymian.

Jak to rozumieć, że "Ewangelia jest mocą Bożą"? "Słowa te można rozumieć dwojako - odpowiada św. Tomasz z Akwinu - bądź w ten sposób, że w Ewangelii ujawnia się moc Boża; w tym sensie czytamy w Ps 110,6: 'Moc dzieł swoich oznajmił swojemu ludowi', bądź inaczej: że sama Ewangelia zawiera w sobie moc Bożą: 'Dał głosowi swojemu, aby był głosem potężnym' (Ps 68,34). Bóg nie na próżno opowiada o swoich dziełach i nie bez celu udziela swej mocy poprzez słowa Dobrej nowiny, lecz czyni to 'ku zbawieniu'. Człowiek nie jest jednak  akumulatorkiem, który biernie pobiera ładowaną energię, więc moc dawana jest "dla każdego wierzącego", tzn.: żeby była skuteczna trzeba uwierzyć w Słowo Boże. Wówczas spełnia się Jezusowa obietnica: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 15n).

Wierzmy w zbawczą moc Chrystusowej Ewangelii!

Jan Budzyński