Na XX Niedz. Zw. "C" (19.08.2007) - Nadzieja zawieść nie może

„Z nadzieją czekałem na Pana”

Ps 40, 2 – psalm responsoryjny

Początek psalmu sławiącego Boga, który troszczy się o człowieka.

„Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5, 8)… Pełne nadziei oczekiwanie (por. Ps 40, 2) jest postawą, która wymaga od chrześcijanina wytrwałości i stawiania czoła rodzącym się w sercu wątpliwościom: „Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy” (2 P 3, 9)… Także i nam potrzeba cierpliwości w oczekiwaniu na Pana, który – pozornie zwlekając ze swoim przyjściem – pragnie nawrócenia wszystkich (por. 2 P 3, 9).

Pamiętajmy, że „nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 5).

ks. Jakub Dąbrowski