Na św. Bernarda (20.08.2007) - Daj, byś potrafił przyjąć

„Sprzedaj, co posiadasz,

i rozdaj ubogim,

a będziesz miał skarb w niebie.

 Potem przyjdź i chodź za Mną”

Mt 19, 21 – ewangelia mszalna

Słowa, w których Jezus przedstawia bogatemu młodzieńcowi warunki osiągnięcia doskonałości.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” – wypowiadamy te słowa każdego dnia. Prosimy Boga, by zadbał o nasze podstawowe potrzeby, ale bardzo często – jakby nie dowierzając Jego mocy – ubezpieczamy się na wszelkie możliwe sposoby. I nie potrafimy zrozumieć, że doskonałość – czyli zaspokojenie tajemniczej tęsknoty, obecnej w sercu każdego z nas – polega na bezwarunkowym i bezgranicznym zaufaniu Temu, którego ręka nie jest zbyt krótka, ażeby ocalić (por. Iz 50, 2). Jezus wzywa do hojności: bo tylko człowiek, który nie poprzestaje na minimum w kwestiach wiary, który nie skąpi Bożym sprawom swego czasu, sił i zdolności, jest w stanie rozumieć i przyjmować najwspanialszy dar – miłość Boga.

Pamiętajmy, że „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7).

ks. Jakub Dąbrowski