Na św. Piusa X (21.08.2007) - Bóg jest moim zbawieniem

„Jeżeli Pan jest z nami,

skąd pochodzi to wszystko,

co się nam przydarza?”

Sdz 6, 13 – pierwsze czytanie mszalne

Pytanie skierowane przez Gedeona do anioła Pańskiego.

„Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się” (Ap 3, 19). Dopuszczone przez Boga zło często jest postrzegane przez człowieka jako doświadczenie druzgocące, mogące podkopać fundamenty wiary lub przynajmniej osłabić ten wymiar ludzkiej egzystencji. Trudno nam nieraz zdobyć się na to, by tę pozorną niemoc Boga przeżyć w sposób pozytywny – jako czas próby, pogłębienia motywacji wyboru Boga, oczyszczenia intencji: jako czas nawrócenia… Bo przecież to jedyna droga do coraz pełniejszego odkrywania znaczenia tego wyznania, które towarzyszy człowiekowi wierzącemu: „[Bóg] jedynie skałą i zbawieniem moim” (Ps 62, 3). A przecież On zapewnia nas, że nie dozwoli kusić nas ponad to, co potrafimy znieść (por. 1 Kor 10, 13).

Starajmy się każdego dnia umacniać nasze powołanie i wybór (por. 2 P 1, 10).

ks. Jakub Dąbrowski