Na św. Bartłomieja (24.08.2007) - Panie, Ty wszystko wiesz...

„Skąd mnie znasz?”

J 1, 48 – ewangelia mszalna

Pytanie, które Natanael skierował do Jezusa podczas pierwszego spotkania z Nim.

„Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję” (Ps 139, 1-2)… Skoro Bóg wie wszystko o wszystkich – nie może być przecież inaczej w relacji Stwórcy do stworzenia – jest w stanie odpowiedzieć na najgłębsze tęsknoty naszego serca. Stąd zrozumiałe wydaje się przechodzące w zachwyt zdumienie: „Skąd mnie znasz?” (J 1, 48), „Ty naprawdę rozumiesz, czego chcę”… Wsłuchując się w skierowane do każdego z nas słowo Boga możemy – jak Natanael (por. J 1, 45-51) – odkryć, że On naprawdę wie, czego pragniemy; wie też, jak nasze pragnienia zaspokoić.

Pamiętajmy, że jak glina w ręku garncarza, tak my jesteśmy w ręku Boga (por. Jr 18, 6).

ks. Jakub Dąbrowski