Na wtorek XXII tyg. zw. (4.09.2007) - Słowa pełne mocy

"Cóż to za słowo?

Z władzą i mocą rozkazuje

nawet duchom nieczystym,

i wychodzą".

Łk 4, 36b – ewangelia mszalna

Tymi słowami mieszkańcy Kafarnaum wyrażają swe zdziwienie po tym, jak na słowo Jezusa zły duch opuścił opętanego człowieka.

Słowo Boże jest nie tylko dźwiękiem czy szeregiem znaków przekazującym informację. Zawiera ono w sobie moc. Gdy Bóg przemawia to nie tylko po to, aby poinformować, lecz także po to, aby siebie dawać, aby dawać zbawienie i udział w swym szczęściu. Już w Starym Testamencie przemawianie Jahwe było znakiem Jego łaskawości. Stąd słowa nauczania Jezusa zostały odebrane przez mieszkańców Kafarnaum nie jako zwykłe słowa, ale jako słowo pełne mocy (zob. Łk 4, 32). Moc tych słów potwierdziła się w konfrontacji z demonem.
Bóg zawsze przemawia językiem zbawienia, a w najpełniejszy sposób przemówił do nas przez Jezusa i w Jezusie. On jest najpełniejszym zbawczym Słowem Wszechmocnego, które sprawiło nasze zbawienie.
Słowo Boga to także słowo spisane na kartach natchnionych ksiąg Biblii, którymi Bóg ciągle przemawia do nas, aby nas zbawiać. Pozostaje ono ciągle słowem pełnym mocy.

Bądźmy dobrymi słuchaczami i odbiorcami słowa!

Ks. Grzegorz Domański