Na czwartek XXII tyg.zw. (6.09.2007) - Gwarancja sukcesu

Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.

Łk 5, 5 – ewangelia mszalna

Tymi słowami Szymon Piotr, łowiący ryby nad jeziorem Genezaret, odpowiada na polecenie Jezusa, aby jeszcze raz zarzucić sieci.

Normalnym czasem połowu ryb była noc. Podczas nocy gwarancja udanego połowu była największa. Po nieudanym nocnym połowie zarzucanie sieci w dzień było bezcelowe. Jednakże obfity dzienny połów jest nie tylko cudem dokonanym przez Jezusa: Ma on głębokie znaczenie symboliczne. Piotr łowił najpierw w nocy, która jest symbolem nieobecności Boga i Jego mocy, co więcej – jest symbolem mocy przeciwnych Bogu. Dlatego też połów był nieudany. Ludzkie siły nie wystarczyły. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy pojawia się Jezus. On jest światłem i gwarantem wszelkiego sukcesu, przede wszystkim Piotrowego sukcesu łowienia ludzi dla królestwa Bożego.
Symbolika tego ewangelicznego opowiadania odnosi się także do naszego życia: Wszelkie poczynania kończą się tylko wtedy sukcesem, gdy są podejmowane zgodnie z wolą Boga i w Jego imię.

Żyjmy i pracujmy wypełniając Bożą wolę!

Ks. Grzegorz Domański