Na Św. Antoniego (17.01.2007) - Dwie drogi

Hieronimus Bosch, Kuszenie św. Antoniego, ok. 1500-1510, Muzeum Prado, madryt. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/bosch/bosch36.jpg„Co wolno w szabat:

uczynić coś dobrego

czy coś złego?”

Mk 3, 4 – ewangelia mszalna

Pytanie Jezusa skierowane do Jego przeciwników przed uzdrowieniem człowieka z uschłą ręką.

„Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15) – zwraca się Mojżesz do ludu i wzywa: „Wybierajcie więc życie” (Pwt 30, 19). Słowa Księgi Powtórzonego Prawa pouczają, że nie ma „trzeciej drogi”. Z wypowiedzi Jezusa wynika, że nie istnieje inna alternatywa dla dobra, jak tylko zło: nie ocalić życia znaczy zabić (por. Mk 3, 4). Stąd zaniechanie koniecznego działania, zaniedbanie dobra jest złem, ponieważ przeciwstawia się Jezusowemu wezwaniu: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Wybierajmy życie przez wzrost w miłości ku Bogu, posłuszeństwo Jego głosowi i coraz pełniejsze realizowanie Jego wskazań (por. Pwt 30, 19-20).

ks. Jakub Dąbrowski