Na Piątek II tyg.zw. (19.01.2007) - Towarzyszyć Jezusowi

Nieznany Mistrz Kataloński, Chrystus i Dwunastu Apostołów, ok. 1100, Katalońskie narodowe Muzeum Sztuki, Barcelona. Połączone ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/m/master/zunk_sp/zunk_cat/001chris.jpg„Ustanowił Dwunastu,

aby Mu towarzyszyli”

Mk 3, 14 – ewangelia mszalna

Fragment historii wyboru Dwunastu przez Jezusa.

„Nasze świadectwo byłoby (…) niedopuszczalnie ubogie, gdybyśmy sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa” (Jan Paweł II, Novo millennio ineunte16) – dlatego pierwszym zadaniem Dwunastu jest towarzyszenie Jezusowi (por. Mk 3, 14), który wysyła ich w celu głoszenia nauki i wypędzania demonów (por. Mk 3, 14-15). Bo chrześcijańska misja i związana z nią posługa miłości tym się wyróżnia, że bierze początek i czerpie moc z Chrystusa. Stąd tak doniosłe znaczenie zjednoczenia z Panem: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

Starajmy się przez lekturę Biblii coraz lepiej poznawać Jezusa, byśmy mogli coraz piękniej o Nim świadczyć.

ks. Jakub Dąbrowski