Na Czwartek VI tyg. zw. (15.01.2007) - Godność zobowiązuje

„Człowiek został stworzony na obraz Boga”

 

Rdz 9, 6 – pierwsze czytanie mszalne

Słowa błogosławieństwa, które Bóg wypowiada nad Noem i jego synami.

„Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby (…). Jest powołany (…) do dania [Stwórcy] odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać” (KKK 357). Słowa wypowiedzianego przez Boga błogosławieństwa (por. Rdz 9, 1-8) są zaproszeniem do dialogu, domagają się odpowiedzi ze strony człowieka – słowa Stwórcy niosą ze sobą nakaz moralny (por. Rdz 9, 1.4.6.7). To właśnie dzięki wejściu w tę szczególną, dialogiczną relację człowiek jest zdolny do poznawania siebie, panowania nad sobą, dawania siebie innym i tworzenia wspólnoty (por. KKK 357). W tym kontekście z nową mocą przemawiają do nas słowa Apostoła: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). 

Strzeżmy naszej ludzkiej godności.

ks. Jakub Dąbrowski