Na Piątek VI tyg. zw. (16.02.2007) - Być z Chrystusem

„Cóż może dać człowiek

w zamian za swoją duszę?”

  Mk 8, 37 – ewangelia mszalna

Fragment mowy o naśladowaniu Jezusa.

„Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu – jego życie jest zbyt kosztowne” (Ps 49, 8-9) – stwierdza psalmista. A Jezus wzywa: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi (…). Gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6, 19.20). Tym samym pomaga nam zrozumieć, że nadrzędnym celem życia człowieka jest niebo, przebywanie z Chrystusem (por. Flp 1, 23; 3, 20) – a tę rzeczywistość możemy osiągnąć przez zaparcie się siebie, wzięcie swego krzyża i naśladowanie Mistrza (por. Mk 8, 34).

Pamiętajmy, że tam, gdzie jest nasz skarb, będzie też nasze serce (por. Mt 6, 21). 

ks. Jakub Dąbrowski