Na Sobotę VI tyg. zw. (17.02.2007) - Poszukiwanie Boga

„Bez wiary zaś nie można

podobać się Bogu”

  Hbr 11, 6 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment rozważania nad znaczeniem wiary w życiu osób, które są wzorem zawierzenia Bogu.

„Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił” (KKK 150). „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29) – stwierdzi Jezus. Uznanie prawdy, której nie możemy zweryfikować, podobnie jak przylgnięcie do osoby, której obecności nie jesteśmy w stanie empirycznie stwierdzić, nie jest łatwe. Bóg jednak nie pozostawia nas osamotnionych na drodze poszukiwania Go, lecz „wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11, 6) przez dane im świadectwo (por. Hbr 11, 2.4.5).

Niech i naszą modlitwą stanie się wołanie psalmisty: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza” (Ps 63, 2).

ks. Jakub Dąbrowski