Na Wtorek VI tyg. zw. (20.02.2007) - Królewska reguła

Jeśli kto chce być pierwszym,

niech będzie ostatnim

ze wszystkich

i sługą wszystkich!

Mk 9, 35 – ewangelia mszalna

Powyższe słowa stanowią reakcję Jezusa na spór powstały pomiędzy Jego uczniami o to, kto z nich jest największy.

Ewangelista przedstawia konflikt pomiędzy uczniami jako wynik niezrozumienia zapowiedzi Jego śmierci i zmartwychwstania. Tego rodzaju ofiara w kategoriach czysto ludzkiej logiki jest trudna do zrozumienia. Jezus ma dać przykład służby posuniętej aż do całkowitej ofiary z siebie. Wobec perspektywy takiej ofiary spór pomiędzy uczniami jawi się jako coś wprost żałosnego.
Zachowanie uczniów Jezusa, można by rzec, jest jak najbardziej właściwe ludzkim skłonnościom, podsycanym niejednokrotnie twardymi regułami współżycia społecznego. Człowiek, szukając uznania, chce zapewnić sobie udane i szczęśliwe życie. Jezus jednak uznaje taki sposób myślenia za błędny i wskazuje odwrotną drogę do szczęścia. Jest to droga służby, droga dawanie siebie drugiemu człowiekowi. Ma to być nowa reguła „współżycia społecznego” właściwa dla Bożego królestwa.

Przeżywajmy nasze życie jako służbę!

Ks. Grzegorz Domański