Na Święto Katedry św. Piotra (22.02.2007) - Próba naszej wiary

Wasili Surikow, Katedra św. Piotra w Rzymie, 1884, Galeria Tretjakowska, moskwa. Pobrano z: Olga's Gallery - http://www.abcgallery.com/S/surikov/surikov84.JPGChociażbym przechodził

przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.

Ps 23, 4a – psalm responsoryjny

Psalmista wychwala Boga, który jest troskliwym pasterzem swojej trzody.

Troska Boga o swój lud wielokrotnie w Starym Testamencie jest porównywana do troski pasterza o własne stado. Autorzy biblijni wykorzystują w ten sposób dobrze znany obraz z palestyńskiej codzienności. Także autorzy ksiąg Nowego Testamentu podejmują motyw pasterza zatroskanego o swą trzodę, przedstawiając przede wszystkim Jezusa jako dobrego Pasterza. Wyrażają w ten sposób przekonanie, że Bóg troszczy się o swój lud i zapewnia mu wszelkie dobra, które prowadzą do osiągnięcia szczęścia.
„Ciemna dolina” jest symbolem przeciwności, cierpienia i trwogi, które nieodłącznie towarzyszą ludzkiemu życiu. Zło w swej różnej postaci ciągle zagraża człowiekowi. Psalmista wyraża swą ufność w opiekuńczą obecność Boga nawet w momentach przechodzenia przez „ciemną dolinę”, w momentach samotności i lęku.
Tego rodzaju doświadczenie dobrze jest znane każdemu z nas i jest próbą naszej wiary i ufności w Bożą opiekę.

Zaufajmy Bożej opatrzności!

Ks. Grzegorz Domański