Na I Niedzielę Wielkiego Postu (25.02.2007) - Boża opieka

„Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem,

które pochodzi z ust Bożych”

 

Mt 4, 4 – werset przed ewangelią

Fragment odpowiedzi Jezusa na jedną z pokus diabła.

 

 „Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm?” (Mt 6, 25). A przecież na co dzień przeżywamy sytuacje, w których czujemy się zobowiązani odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Wy dajcie im jeść” (Mk 6, 37). Dostrzegamy, że niejednokrotnie aktywność człowieka skupia się na zapewnieniu przetrwania jemu samemu i jego najbliższym. Aby żyć, trzeba jeść… Jezus rozumie tę potrzebę człowieka, sam ją zaspokaja (por. Mt 14, 13-21; 15, 32-38 par.). W swoim nauczaniu wskazuje jednak na konieczność podporządkowania tej – wydawałoby się – podstawowej ludzkiej troski czemuś większemu: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Chrześcijanin ponad swoje wysiłki i swoje kalkulacje powinien postawić wiarę w Bożą opiekę (por. Ps 91, 1-2) – bo Ojciec nasz wie, czego potrzebujemy (por. Mt 6, 32).

 

Módlmy się z wiarą: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6, 11).

 

ks. Jakub Dąbrowski