Na Poniedziałek I tyg. Wlk. Postu (26.02.2007) - Odpowiedzialność za braci

„Będziesz upominał bliźniego,

aby nie zaciągnąć winy z jego powodu”

 

Kpł 19, 17 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment mowy Boga do Mojżesza, dotyczący obowiązków Izraelity względem bliźniego.

 

„Jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy” (Jk 5, 19-20). Grzech drugiego człowieka to nie tylko jego sprawa: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy” (Mt 18, 15). Jako Kościół dążymy do zbawienia we wspólnocie – z tej prawdy wynika też odpowiedzialność za postępowanie własne, ale także za braci. Motywacją do podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych jest wezwanie Chrystusa: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mk 12, 31).

 

Starajmy się realizować Pawłowy apel: „Gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę” (Ga 6, 1).

 

ks. Jakub Dąbrowski